Blog Ghislaine Aarts: Intuïtieve grip op effectieve veranderingsprocessen

9 februari 2016

De effectieve veranderingen die zich het afgelopen jaar bij BAM Infra hebben voorgedaan, zijn in zekere mate vanuit de intrinsieke vernieuwingskracht van de organisatie tot stand gekomen. Deze constatering strookt misschien niet met theorieën over verandermanagement, maar dit aan de alledaagse praktijk ontleende succes stemt mij optimistisch. De expertise, de trots en de passie van onze mensen geven onderhuids een onmiskenbare dynamiek aan alle veranderprocessen. 

Dat beeld bevestigde Arend Ardon van Holland Consulting Group, die ons in dit proces heeft geadviseerd. Zichtbare vooruitgang, bijvoorbeeld in de vorm van het binnenhalen van prestigieuze projecten, versterkt de motivatie en brengt ons in een opwaartse spiraal. Natuurlijk speelt leiderschap daarin een rol. Marinus Schimmel, onze directievoorzitter, heeft zijn droom voor BAM Infra een jaar geleden uitgesproken en iedereen uitgedaagd zich daarbij aan te sluiten. Met snelheid boven zorgvuldigheid hebben we de nieuwe structuur in ultra korte tijd neergezet. Het management heeft haar battles weloverwogen gekozen en daarin geen concessies gedaan. Het resultaat is dat we van een diversiteit aan bedrijfsculturen zijn gekomen tot één BAM Infra. Met veel persoonlijke aandacht, maar met de rug recht zijn we deze missie aangegaan. Het leiderschap heeft zich gemanifesteerd in stimulans, daadkracht en geleiding; kleine krachtige impulsen met een groot effect.

 

Hoewel sommige processen nog niet zijn afgerond en weer andere processen niet zonder slag of stoot zijn verlopen, vind ik de wijze waarop een organisatie met ruim vierduizend medewerkers al die veranderingen het hoofd heeft weten te bieden even boeiend als verwonderlijk. Er zijn dagen dat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat we tamelijk intuïtief te werk zijn gegaan. Getuigt dat van professioneel leiderschap? Mijn gevoel zegt van wel. Daarin gesterkt door Thijs Homan, hoogleraar Change en Implementation aan de Open Universiteit, die tijdens een lezing die ik bijwoonde zei ´Get out of your chair and move your ass to the f* jungle´. Dat heb ik voor mezelf vrij vertaald in intuïtieve grip op de effectiviteit van onze veranderprocessen. Enerzijds hebben we een duidelijke visie geformuleerd en programma’s vastgesteld die BAM Infra een duurzame toekomst in het vooruitzicht stellen. Anderzijds hebben we het rotsvaste vertrouwen dat onze mensen dezelfde stip aan de horizon als drijfveer hebben en gunnen hen daarin de vrijheid van het decentraal ondernemerschap. Alle sensoren zijn gericht op onze klanten. Wij moeten als team waarmaken wat wij hen hebben beloofd: een kwalitatief goed product, met creatieve oplossingen en voor de beste prijs. Co-creatie in de breedste zin, dat is waar wij voor staan.

Transparantie en positiviteit tekenen de nieuwe bedrijfscultuur die we nastreven. Dat zijn ook de sleutelbegrippen in de interne communicatie. We willen dicht bij onze mensen staan en aan den lijve ervaren wat hun drijfveren zijn. De drive en de energie die je ziet ontstaan na het binnenhalen van prestigieuze projecten zoals Zeesluis IJmuiden, Knooppunt Hoevelaken en Rotterdamsebaan inspireren het hele bedrijf. Dat stimuleert samenwerking en de open cultuur die nodig is om kennis effectief en klantgericht te delen. We kijken met vertrouwen naar de toekomst. De bouw verandert in hoog tempo. Stilzitten betekent meer dan ooit achteruitgang.

Ghislaine Aarts, directeur HR BAM Infra Nederland; ghislaine.aarts@bam.nl