BIM als driver voor succesvol klantgericht samenwerken

27 januari 2016

U vraagt - wij draaien voorbij

Op zoek gaan naar dé vraag achter de vraag van de opdrachtgever en hem de oplossing met de meeste toegevoegde waarde bieden. Daar draait het om. Building Information Modelling (BIM) en de juiste attitude zijn voor BAM cruciaal om succesvol klantgericht samen te werken.

Opdrachtgever centraal
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Niet voor niets vormen de 3D geometrische modellen de ruggengraat van een BIM model, waarin alle voor het bouwproject relevante informatie is opgenomen. Het komt regelmatig voor dat wanneer we de modellen van het te realiseren project aan de opdrachtgever laten zien, hij eigenlijk iets anders voor ogen heeft dan in de vraagspecificatie is verwoord. De modellen helpen enorm in het stellen van de juiste vragen en het voorkomen van misverstanden, omdat alle betrokkenen beschikken over dezelfde beelden. Zeker in het geval van nieuwe inzichten in het ontwerpproces kan hierop worden geanticipeerd. Meerwaarde voor de opdrachtgever en een concurrerende aanbieding zijn het resultaat. 
 
Integraal samenwerken 
BIM biedt ten opzichte van het traditionele proces met 2D CAD tekeningen, nieuwe mogelijkheden om in een virtuele omgeving integraal samen te werken. Een mooi voorbeeld daarvan is de onlangs opgeleverde Stadsbaantunnel in Utrecht. In dit project is primair gebruik gemaakt van een BIM model waarbij de belangrijkste stakeholders, inclusief de opdrachtgever, vanaf het voorontwerp betrokken waren. Het consortium van BAM en Siemens was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de verkeers- en tunneltechnische installaties.
Omdat de tunnel door een andere aannemer was gebouwd, werd allereerst een 3D scan gemaakt van de opgeleverde betonconstructie. Daardoor was het mogelijk om in een vroegtijdig stadium conflicten tussen de installaties en de betonconstructie te signaleren en op te lossen.  
In nauwe samenwerking tussen de disciplines ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering zijn de installaties gemodelleerd en geoptimaliseerd. Ook de brandweer van Utrecht heeft meegedacht in de optimalisatie van de veiligheidsvoorzieningen.
De maatvoerders hebben de BIM modellen vervolgens gebruikt voor het rechtstreeks uitzetten van de maatvoeringsdata zonder de tussenkomst van tekeningen.  
De investering in BIM heeft geleid tot kostenbesparing en faalkostenreductie in de uitvoeringsfase en een tevreden opdrachtgever. Het principe van BIM - build twice, solve issues once - is hiermee aangetoond. 
 
Naar meer standaardisatie 
Integraal samenwerken rondom een BIM model vraagt niet alleen betrokkenheid van alle ketenpartners, maar ook proces- en modelleerafspraken, die zijn vastgelegd in praktisch toepasbare BIM standaarden. BAM Infra legt momenteel de laatste hand aan een BIM standaard voor kleinere Design & Construct projecten. Bent u geïnteresseerd? Volg mij op: https://www.linkedin.com/in/jothijsvangaalen.
 
Jothijs van Gaalen, hoofd BIM, BAM Infraconsult; jothijs.van.gaalen@bam.nl