Blog

2 december 2015
BAM Infra VISI transparantie

Heldere en transparante informatie uitwisseling is essentieel voor beheersing van bouwprojecten. Hoewel de rijksoverheid in 2011 de Digitale Agenda open standaarden als norm instelde, wordt dit in de bouwbranche niet altijd toegepast. Een beetje stimulans is dan ook gerechtvaardigd.

7 oktober 2015
BAM BIM van improviseren naar anticiperen

De complexiteit van infrastructurele projecten neemt toe. Deze projecten zijn vaak grootschalig en hebben een multidisciplinair en integraal karakter. De combinatie van vakmanschap, teamwork én Building Information Modelling (BIM) maakt het mogelijk om infrastructurele werken veiliger, sneller en kostenefficiënter te kunnen ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden

8 juli 2015

Van vrouwelijke oud-collega’s bij mijn vorige werkgevers uit de energie- en bankwereld krijg ik regelmatig de vraag of ik mij een beetje staande weet te houden tussen al die mannen van de BAM. Maken die Bokito’s jou het werken als HR-directeur niet onmogelijk? De meewarige blik waarmee die vraag wordt gesteld, spreekt boekdelen. Het vooroordeel over die masculiene bouwcultuur is even hardnekkig als onterecht. Tijd om daarmee korte metten te maken.

28 mei 2015

Hoe verleiden we toptalenten te kiezen voor een loopbaan in de bouw? Door ze te laten zien wat wij doen! Door de waan van de dag of misschien is het wel bescheidenheid, vergeten wij uit te dragen wat onze betekenis voor de samenleving is. Wij ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden complexe infraprojecten in vele verschijningsvormen, in binnen- en buitenland. Met onze kennis en uitvoeringskracht houden we de samenleving in beweging, fysiek en virtueel.

24 april 2015

BAM boekt bemoedigende resultaten met het Europese demonstratieproject LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavements). LE2AP wil zowel de uitstoot van schadelijke stoffen als de productie van verkeerslawaai reduceren, vandaar het kwadraat bij  Emission. Een belangrijke ontwikkeling is de ingenieuze scheiding van oud asfalt in mastiek (bitumen, zand en stof) en grovere fracties (steen). De teruggewonnen mastiek is na behandeling en homogenisatie kwalitatief vergelijkbaar met nieuwe mastiek. Dit stelt ons in staat hoogwaardige asfaltmengsels te produceren met een uitzonderlijk hoog percentage gerecyclede materialen.