Blog

17 mei 2017

Technologie neemt de wereld in hoog tempo van ons over. Wat vandaag logisch lijkt, is dat morgen al niet meer. Dat stemt in meerdere opzichten tot nadenken, zeker, maar het geeft ons ook een zee aan mogelijkheden. BAM wil in deze digitale omwenteling de toon zetten; ´Nieuwe dingen doen´ is een van de motto’s uit onze Strategische Agenda. Dit motto overviel mij niet, maar beving mij op een verloren moment wel. 

7 december 2016

We leven een klein jaar na de introductie van de Marktvisie. We spraken af de handen in elkaar te slaan, zij aan zij te gaan en leiderschap te tonen. Ook wist iedereen dat we de wereld niet in één dag zouden veranderen. Het tempo wordt bepaald door het leiderschap dat eenieder in zijn eigen organisatie en met elkaar durft te tonen. Met één been staan we in de nieuwe wereld van het bouwen, waarin het niet langer gaat om het eigen maar om het maatschappelijk belang. Om zingeving, de bedoeling van de dingen die er toe doen. Een betere samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en marktpartijen leidt tot onder meer een gezond verdienmodel, meer innovatie, reductie van transactie- en faalkosten en tot respectvolle verhoudingen. We zien daarom al hele goede voorbeelden. We kennen elkaar steeds beter en weten elkaar snel op te zoeken ook als er geëscaleerd moet worden. Aan de andere kant zien we in de praktijk ook een wisselend beeld.  

23 juni 2016

De ontwikkelingen op modelleersoftware gebied maken het tegenwoordig mogelijk om een project volledig digitaal in 3D te bouwen alvorens de eerste spade de grond in gaat. Het is echter niet een kwestie van 'een druk op de knop' en alleen een proces goed volgen. 'Garbage in, garbage out.' Vakmanschap is en blijft cruciaal om een renderend project te realiseren.

2 mei 2016

´Voor opdrachtgevers én opdrachtnemers in de bouw en infra is het duidelijk: we moeten meer en beter samenwerken. Er valt veel te winnen voor de gehele sector als kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap de plek krijgen die ze verdienen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen´. Tot zover de rake zinnen  uit het nieuwsbericht van Rijkswaterstaat over de Marktvisie, waar BAM zich overigens volledig achter schaart. Maar papier is geduldig. Hoe slagen we er nu gezamenlijk in deze uitgangspunten met urgentie naar de praktijk te vertalen? 

9 februari 2016

De effectieve veranderingen die zich het afgelopen jaar bij BAM Infra hebben voorgedaan, zijn in zekere mate vanuit de intrinsieke vernieuwingskracht van de organisatie tot stand gekomen. Deze constatering strookt misschien niet met theorieën over verandermanagement, maar dit aan de alledaagse praktijk ontleende succes stemt mij optimistisch. De expertise, de trots en de passie van onze mensen geven onderhuids een onmiskenbare dynamiek aan alle veranderprocessen. 

27 januari 2016
BAM Infra BIM Stadsbaantunnel Utrecht

U vraagt - wij draaien voorbij

Op zoek gaan naar dé vraag achter de vraag van de opdrachtgever en hem de oplossing met de meeste toegevoegde waarde bieden. Daar draait het om. Building Information Modelling (BIM) en de juiste attitude zijn voor BAM cruciaal om succesvol klantgericht samen te werken.

2 december 2015
BAM Infra VISI transparantie

Heldere en transparante informatie uitwisseling is essentieel voor beheersing van bouwprojecten. Hoewel de rijksoverheid in 2011 de Digitale Agenda open standaarden als norm instelde, wordt dit in de bouwbranche niet altijd toegepast. Een beetje stimulans is dan ook gerechtvaardigd.

7 oktober 2015
BAM BIM van improviseren naar anticiperen

De complexiteit van infrastructurele projecten neemt toe. Deze projecten zijn vaak grootschalig en hebben een multidisciplinair en integraal karakter. De combinatie van vakmanschap, teamwork én Building Information Modelling (BIM) maakt het mogelijk om infrastructurele werken veiliger, sneller en kostenefficiënter te kunnen ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden

8 juli 2015

Van vrouwelijke oud-collega’s bij mijn vorige werkgevers uit de energie- en bankwereld krijg ik regelmatig de vraag of ik mij een beetje staande weet te houden tussen al die mannen van de BAM. Maken die Bokito’s jou het werken als HR-directeur niet onmogelijk? De meewarige blik waarmee die vraag wordt gesteld, spreekt boekdelen. Het vooroordeel over die masculiene bouwcultuur is even hardnekkig als onterecht. Tijd om daarmee korte metten te maken.

28 mei 2015

Hoe verleiden we toptalenten te kiezen voor een loopbaan in de bouw? Door ze te laten zien wat wij doen! Door de waan van de dag of misschien is het wel bescheidenheid, vergeten wij uit te dragen wat onze betekenis voor de samenleving is. Wij ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden complexe infraprojecten in vele verschijningsvormen, in binnen- en buitenland. Met onze kennis en uitvoeringskracht houden we de samenleving in beweging, fysiek en virtueel.

24 april 2015

BAM boekt bemoedigende resultaten met het Europese demonstratieproject LE2AP (Low Emission2 Asphalt Pavements). LE2AP wil zowel de uitstoot van schadelijke stoffen als de productie van verkeerslawaai reduceren, vandaar het kwadraat bij  Emission. Een belangrijke ontwikkeling is de ingenieuze scheiding van oud asfalt in mastiek (bitumen, zand en stof) en grovere fracties (steen). De teruggewonnen mastiek is na behandeling en homogenisatie kwalitatief vergelijkbaar met nieuwe mastiek. Dit stelt ons in staat hoogwaardige asfaltmengsels te produceren met een uitzonderlijk hoog percentage gerecyclede materialen. 

18 november 2014

Met een nieuwe diagnosetool kan vroegtijdig worden ingeschat hoe groot de kans is op vorstschade op wegen met een zoab-deklaag. Door de deklaag tijdig te behandelen met het door Latexfalt ontwikkelde en bekroonde Modiseal ZX kan vorstschade vervolgens worden voorkomen. Een koud kunstje.

15 september 2014

In de transformatie van de Haagse Grote Marktstraat tot een winkelboulevard met internationale allure, vormt Habo GWW een cruciale schakel. De Haagse BAM-dochter liep niet weg voor de uitdagende klus van de gemeente: met minimale overlast voor bewoners, winkeliers, publiek en gemotoriseerd verkeer een van de drukstbezochte straten van Den Haag geheel van nieuwe bestrating en straatmeubilair voorzien. Inclusief de ondergrondse infrastructuur en het verwijderen van de fundamenten van de oude tramrails. Eind augustus is de tweede uitvoeringsfase opgeleverd. De derde fase is in overleg met de gemeente uitgesteld tot februari volgend jaar om ruimte te bieden aan de realisatie van Sijthoff City.

6 mei 2014

LE2AP  (Low Emission² Asphalt Pavement) is een Europees demonstratieproject van BAM dat in 2017 moet resulteren in de aanleg van een innovatieve asfaltdeklaag over een weglengte van een kilometer. De deklaag moet aan de volgende eisen voldoen: geluidreductie ≥ 7dB, productietemperatuur ≤ 80°C, recycling ≥ 80 procent. Emission heeft dus betrekking op geluid en op schadelijke stoffen en het milieu in bredere zin.

24 april 2014

‘Economisch meest voordelige inschrijving, tenzij…? Dat vind ik een positieve ontwikkeling. Vroeger werden bouwondernemingen beoordeeld op de minimale kwaliteit die de opdrachtgevers vastlegden in hun bestek. Hierdoor ontstond een prijzenoorlog, het aantal opdrachtgevers waar wij als bouwondernemers voor werken is nu eenmaal beperkt. Bij EMVI ligt de nadruk niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Dat geeft ons de vrijheid om na te denken over wát we gaan bouwen en hóe we het doen. Opdrachtgevers benutten hierdoor beter de kennis, innovatie en creativiteit die in de markt aanwezig zijn. Want wie is er nou eigenlijk de bouwexpert? Wij toch!

24 april 2014

Teerhoudend asfalt staat de laatste tijd weer eens in het middelpunt van de belangstelling van politiek en media. Mede doordat Nederlandse en Europese wetgeving niet goed op elkaar aansluit, wordt dit verontreinigde asfalt al geruime tijd geëxporteerd naar vooral Oost-Europa. Het wordt hoog tijd daar paal en perk aan te stellen.