Bike Assistent

Een onderdeel binnen ons programma Mobiliteit is het stimuleren van het dagelijks gebruik van de fiets voor woon-werk verkeer. Wij zien dat er vanuit de overheid en werkgevers voorzieningen en regelingen ontbreken die forenzen hiertoe motiveren. Daarom bieden wij faciliteiten aan forenzen om de overstap te maken naar deze duurzame vorm van mobiliteit die bovendien bijdraagt aan hun vitaliteit. De Bike Assistant is zo’n faciliteit. De Bike Assistant is het digitale ‘wellbeing’ platform waarmee we werkgevers en werknemers motiveren en stimuleren op een duurzame manier van A naar B te gaan en daarbij gebruik te maken van de (sociale) wijk- / buurthub en het FietsServicePunt.

We zetten in op groei van het aantal gebruikers van het digitale ‘wellbeing’ platform. Dit doen we door initiatief te nemen richting HR afdelingen van bedrijven en de overheidsinstellingen aangesloten bij o.a. de MRA.

Meer over Programma Mobiliteit