Rijkswaterstaat tevreden door versnelde aanpak werkzaamheden A12

Hoe speel je in op alle coronamaatregelen? Door goed te kijken naar de mogelijkheden. En dat is precies wat Christian Holterman, omgevingsmanager binnen BAM Infra, en zijn team hebben gedaan. In samenwerking met opdrachtgever Rijkswaterstaat. Door de coronaperiode konden we de werkzaamheden aan de A12 in Arnhem-Noord versneld uitvoeren.

Inspelen op de verkeersintensiteit

Het asfalteren van het viaduct Stadsbosch I en het vervangen van de voegen was gepland in drie weekenden. Waarbij steeds één rijstrook open bleef. Vanwege de coronacrisis is er minder verkeer op de weg. We hebben Rijkswaterstaat de optie voorgelegd om met afsluitingen te werken. Door de lagere verkeersintensiteit in de weekenden was het mogelijk om het verkeer om te leiden over het onderliggend wegennet, waar onder normale omstandigheden te weinig capaciteit is.

Christian: 'Het is rustiger op de snelwegen vanwege corona. Zo konden we de werkzaamheden in twee in plaats van drie weekenden uitvoeren.'

Snel schakelen

Marloes Borgman, adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat, heeft het voorstel van Christian en zijn team meteen overlegd. 'We kregen een positieve reactie van onze lange-termijn-planner.' De aangepaste wegafsluiting diende Christian in en is door Marloes geëscaleerd naar het districtshoofd. Rijkswaterstaat keurde de wegsluitingen goed. Marloes vervolgt: 'De geplande communicatie over de werkzaamheden was niet haalbaar door de versnelde aanpak. Daarom hebben wij alle communicatiemiddelen aangepast. We zetten een weekcampagne van Flitsmeister in voor de twee weekenden. De weggebruikers stelden we via matrixborden op de hoogte over welke route zij het beste konden nemen. En de gewijzigde uitvoeringswijze is vooraf afgestemd met belangrijke stakeholders, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland.'

Sneller én veiliger werken

Door de toestemming van Rijkswaterstaat konden we de werkzaamheden sneller én veiliger uitvoeren. Sneller doordat de weg was afsloten en we hierdoor twee in plaats van drie weekenden aan het werk waren. En veiliger, voor zowel de weggebruiker als de wegwerker, omdat we kozen voor een volledige afsluiting in plaats van één rijstrook open te laten. Marloes: 'Het kwam de veiligheid van hun medewerkers, waar ook wij voor willen en moeten staan, en de kwaliteit van het werk ten goede. De bonus was minder hinder voor de weggebruiker, omdat het in twee weekenden kon.'

Succes van een goede samenwerking

Door een goede samenwerking tussen het projectteam, Rijkswaterstaat en de Verkeerscentrale Noord-Oost Nederland (VCNON) is de aanpak geslaagd. Het snelle schakelen, de medewerking van alle partijen krijgen en de juiste mensen weten te vinden zijn belangrijke voorwaarden geweest voor het succes. Marloes: 'Wij zijn zeer content over de wijze waarop de werkzaamheden versneld zijn verlopen. En over de samenwerking, het meedenken en het proactief handelen van Christian en het team van BAM.'