Fietsburgemeester, de leukste baan van de wereld

Een gezonde stedelijke omgeving, waar beweging en bereikbaarheid centraal staan: dat is het beeld dat fietsburgemeester van Amsterdam Katelijne Boerma voor ogen staat. Met Sander Buningh, Themamanager Verstedelijking en Mobiliteit bij BAM Infra Nederland praat ze over de mogelijkheden die de fiets biedt in de stad van morgen.

Ze noemt haar functie de leukste baan van de wereld. Sinds november 2017 is Katelijne Boerma de trotse nieuwe 'fietsburgemeester van Amsterdam'. Haar belangrijkste taak: letterlijk en figuurlijk de weg bereiden voor het stedelijke fietsgebruik van de toekomst. Hoewel, de toekomst? Die is al aan de gang. Op allerlei manieren.

De tekst gaat onder de foto verder.

Katelijne Boerma, fietsburgemeester van Amsterdam: "De leukste baan van de wereld."

"Als fietsburgemeester heb ik de rol van verbinder. Ik help initiatieven, ideeën en partijen aan elkaar te knopen", zegt Katelijne. "En dat moet ook. Als we willen dat de steden van morgen in beweging blijven, zullen we de overstap moeten maken van een autogerichte stad naar een mensgerichte stad. Een urbane omgeving waar mensen niet alleen vlot, maar ook veilig, fit en gezond van A naar B kunnen gaan. Op de fiets, wat mij betreft."

BYCS
Het fenomeen van de fietsburgemeester is een internationaal programma van BYCS (bycs.org, voorheen CycleSpace), een organisatie die een centrale plek ziet voor de fiets als hét vervoermiddel in de stedelijke omgeving. De oorsprong van BYCS ligt in Amsterdam, maar de activiteiten vinden in rap tempo navolging op diverse andere plekken in de wereld. Zo heeft Katelijne inmiddels al ambtsgenoten in bijvoorbeeld Sydney, India, de VS, Sao Paulo, Kaapstad, Mexico City, Rio de Janeiro en Beiroet. Allemaal steden en regio’s met een eigen karakter, kansen en uitdagingen. "Het principe van de fietsende stad is dan ook niet simpelweg kopieerbaar, daarvoor zijn de verschillen te groot; aan de andere kant kunnen we wel weer veel van elkaar opsteken. Kennisdeling is enorm waardevol."

De tekst gaat onder de foto verder.

Katelijne: "Het principe van de fietsende stad is dan ook niet simpelweg kopieerbaar, daarvoor zijn de verschillen te groot."

BAM Infraconsult
De missie van BYCS is ambitieus: '50by30' – vijftig procent van al het stadsvervoer per fiets in 2030. Haalbaar? Wat Katelijne betreft absoluut. "Voorwaarde is dan wel dat zoveel mogelijk betrokken partijen – publiek én privaat – de samenwerking zoeken." Een van die partijen is BAM Infra Nederland. Themamanager Verstedelijking en Mobiliteit van BAM, Sander Buningh, valt de fietsburgemeester bij: "De fiets gaat een essentiële rol krijgen in de stedelijke mobiliteit. En om dat mogelijk te maken, benaderen we de fiets vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Voor ons betekent dat bijvoorbeeld: fietsvervoer innovatief betrekken in plannen voor parkeergarages, bruggen en wegen. Want het gaat natuurlijk veel verder dan een fietspad opnemen in je ontwerp. Je moet ook voorzien in bijvoorbeeld stallingsmogelijkheden, verbindingswegen en veiligheid. Dan wordt de fiets het snelle, schone en fitte alternatief voor vervoer in de stad."

De tekst gaat onder de foto verder.

Sander Buningh, Themamanager Verstedelijking en mobiliteit bij BAM Infra Nederland: "De fiets gaat een essentiële rol krijgen in de stedelijke mobiliteit. En om dat mogelijk te maken, benaderen we de fiets vanuit zoveel mogelijk invalshoeken."

Volgens Sander is de stap naar een fietsende stad voor een belangrijk deel een kwestie van focus: "Het gaat erom te denken in nieuwe concepten, innovatieve toepassingen. Dat is wat wij van huis uit doen. We beschikken wat betreft mobiliteit over veel kennis en expertise die we naadloos omvormen en inzetten ten gunste van fietsvervoer. Als je fietsgerelateerde aspecten vanaf het begin meeneemt, benut je dus nieuwe kansen meteen. Bij planvorming en bouw maken we gebruik van enorm veel data, die we vertalen naar oplossingen voor de fiets. Fietsmobiliteit is onderdeel van onze core business."

Efficiënt en snel
Dat de fiets in de binnenstad een efficiënt en snel vervoermiddel is, hoef je aan geen Amsterdammer duidelijk te maken. Maar een fietsende stad gaat veel verder, zegt Katelijne. "Een goede verbinding met Amstelveen, Haarlem of andere omliggende plaatsen: daar valt nog veel winst te behalen. En in veel wijken heeft gemotoriseerd verkeer nog de overhand, ook dat kan veel beter. Eigenlijk best opvallend: kinderen leren in Nederland al heel jong fietsen, maar vanwege veiligheid en gemak gaan ze nog veel te vaak niet met de fiets naar school. In Amsterdam heb je het dan over 70.000 jongeren onder de 16. En op de middelbare school – meestal iets verder van huis – valt de keus al snel op de scooter. Deels omdat de scooter meer een statussymbool is. De fiets mag dus ook wel een wat cooler imago hebben." Om ook de jonge doelgroepen te kunnen bereiken, en om te horen wat die belangrijk vinden, krijgt Katelijne  in juni versterking van een junior fietsburgemeester en is ze nu met een campagne op zoek naar Fietshelden.

Fietsdeelsysteem
Sander: "Door te focussen vanuit het perspectief van de fiets is er in de stad meteen effect te sorteren. Heel veel oplossingen zijn namelijk eenvoudig en snel te implementeren. Een fietsdeelsysteem opzetten, om maar iets te noemen. Of standaard een douche- en kleedruimte opnemen in nieuwe plannen. Daarmee sluit je aan bij werkgevers die medewerkers stimuleren om de fiets te pakken." Het gaat dus voor een deel om denkstappen, onderstreept ook de fietsburgemeester. "Je reistijd op de fiets is behoorlijk goed in te schatten. Veel beter dan met de auto, waarbij je met files te maken kunt krijgen of oeverloos moet zoeken naar een parkeerplek. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gezondheidsvoordeel. Fietsende werknemers zijn fitter, minder vaak ziek, en bewegen is ook nog eens goed voor je hoofd. Dat noem ik voor alle partijen win-win-win. Werkgevers zouden in dat opzicht ook kunnen nadenken of ze medewerkers in plaats van een leaseauto andere extra's kunnen bieden op het gebied van fietsvervoer."

De tekst gaat onder de foto verder.

Katelijne: Dat de fiets in de binnenstad een efficiënt en snel vervoermiddel is, hoef je aan geen Amsterdammer duidelijk te maken."

Fietsmobiliteit
Kijkend naar de toekomst zijn er - naast andere denkrichtingen - concrete stappen nodig én mogelijk. Sander Buningh: "Ik noemde al de integratie van fietsmobiliteit in nieuwe stedelijke plannen. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van een snelfietsroute van de Zuidas naar Schiphol? Die zou je prima kunnen aanleggen. En dan moet je er natuurlijk ook voor zorgen dat er voldoende goede stallingmogelijkheden zijn in de buurt van de terminals. En een systeem van track & trace binnen zo'n stalling, zodat je bij terugkeer snel je fiets weet te vinden."

De tekst gaat onder de foto verder.

Inspirerende initiatieven
De stad moet bewegen, aldus Sander, en BAM levert daar actief een bijdrage aan in samenspraak met onder anderen de fietsburgemeester. De ontwikkelingen gaan hard. Ook in internationaal opzicht, vertelt Katelijne. "Alle betrokken partijen dragen hun steentje bij. In Londen bijvoorbeeld werken ceo's samen aan bereikbaarheid met de fiets, omdat ze hun eigen belang daarbij onderkennen. En ook uit andere steden in de wereld komen mooie berichten van collega-fietsburgemeesters. Samen inspirerende initiatieven neerzetten en met elkaar werken aan bewegende, gezondere steden: we fietsen in de hoogste versnelling."