Verstedelijking en mobiliteit

De verstedelijking verhoogt de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid van binnensteden. Deze ontwikkeling vraagt om intelligente, duurzame oplossingen voor mobiliteit. Samen met onderzoeksinstellingen en technologische vernieuwers geven wij richting aan de toekomst van verkeer en vervoer. Met slimme oplossingen, die aansluiten bij de behoeften van onze klanten.