Oplossingen

Vanuit uw regierol wilt u Asset management optimaal sturen. BAM Infra helpt u hierbij. We brengen op basis van bestaande documentatie en digitale meet- en rapportagetechniek uw assets in kaart. En geven u continu inzicht in de actuele status van uw assets. Helder, up-to-date en transparant. Ook identificeren we mogelijkheden om de economische waarde van uw assets te verhogen. En stellen we een plan op om uw assets en klantorganisatie gefaseerd te optimaliseren.

 

Real time inzicht in de status van uw assets? De digitalisering maakt het mogelijk. Met sensortechnologie regelen wij digitale registratie en metingen in voor uw kritische assets en migreren we uw jaarlijkse inventarisatie naar een 24/7-dataverzameling. Waardoor u permanent op de hoogte bent van de (onderhouds)toestand van uw assets.

 

Gebruikers van infrastructuur worden mondiger en stellen hogere eisen. Ze verwachten dat u snel en actiegericht reageert als zij hun mening (publiekelijk) verspreiden. Het digitaliseren van uw assets geeft u direct inzicht in de status van assets. En maakt het mogelijk om via analyses en algoritmes de onderhoudsbehoefte te voorspellen. Op die manier bedient u de eindgebruiker optimaal en kunt u de economische waarde van uw assets verhogen.

Vanuit haar regierol heeft Rijkswaterstaat behoefte aan real time-inzicht in de status van assets om het Asset management te kunnen sturen. Transparantie en continue beschikbaarheid van actuele informatie is essentieel. Met onze systemen brengen wij op de A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal in kaart of en hoe het gebruik, de levensduur en economische waarde van de assets verbeterd kan worden.

 

Als opdrachtgever wilt u voor en tijdens de samenwerking de verhouding tussen eigenaar en beheerder op het vlak van technologie, data, processen, verantwoordelijkheden en rollen opnieuw kunnen inrichten. Wij werken steeds vaker toe naar de centrale opslag van data uit assets. Hierdoor is informatie toegankelijk voor iedereen en zijn veranderingen inzichtelijk en traceerbaar.

Met Schiphol hebben wij het groeiproces doorlopen van inspanningsgericht werken via werkorder-beheer naar installatiebeheer. We hebben gezamenlijk de verhouding tussen eigenaar en beheerder op het vlak van technologie, data, processen, rollen en verantwoordelijkheden heringericht. Schiphol heeft nu de regierol en kan hierdoor beter focussen op haar core business. BAM Infra borgt het effectief en efficiënt onderhoud van perceel 7, de ondergrondse infrastructuur: het gas-, vuilwater- en drinkwaternet en andere assets waaronder de-icing-silo’s.