Bouwen op schone grond

In Nederland zijn de bodem en het grondwater op veel locaties vervuild. Dit is bijvoorbeeld het geval op voormalige industrieterreinen of vuilnisbelten. Het bouwen op verontreinigde grond kan gevaren voor de gezondheid opleveren. Daarom moet de bodem eerst worden schoongemaakt.

Wij leggen ons al jaren toe op de preventie en sanering van bodem- en grondwaterverontreiniging. Per object zoeken we naar een pasklare oplossing die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. We werken veilig, snel en efficiënt en houden rekening met het budget en de planning van de opdrachtgever.

Contact