BAM Infra Asset Management

Steeds vaker stappen opdrachtgevers over naar Asset Management, waardoor zij zich kunnen focussen op hun primaire proces. Ook willen veel bedrijven en organisaties na de bouw ontzorgd worden op het gebied van beheer en onderhoud. Dit is met name het geval bij multidisciplinaire, complexe projecten.

BAM Infra heeft haar kennis van beheer en onderhoud gebundeld in één bedrijf: BAM Infra Asset Management. Door te digitaliseren én te investeren in onze medewerkers, de organisatie en een hoogwaardig Prestatie Meet Systeem, kunnen wij als een goed huisvader zorg dragen voor de assets die opdrachtgevers aan ons toevertrouwen. Met ons integraal, multidisciplinair Asset Management van de infrastructuur leveren we aantoonbaar toegevoegde waarde voor opdrachtgevers.

Ons motto

‘To Maintain as One’: vertrouwen, samenwerking, eigenaarschap, dienstbaar, scherp op het contract en de eisen

Contact